ANICA KARLOVIĆ rođ. Pišpek

05.08.1948
20.05.2023

75 godina

LADA DEBRECIN rođ. Kaić

17.10.1928
02.05.2023

95 godina