LJUDEVIT BOŠNJAKOVIĆ

12.10.1943
25.09.2022

79 godina

BLANKA ŽLOF rođ. Schmidt

12.04.1925
20.09.2022

97 godina

ANDRIJA LIPŠINIĆ

17.11.1934
21.09.2022

88 godina

MLAĐAN RENDELI

19.01.1951
18.09.2022

71 godina

ZDRAVKA KEROVEC

12.01.1944
19.09.2022

78 godina

prim. dr. sc. TERA TAMBIĆ, dr. med.

28.10.1930
16.09.2022

92 godine