MIHAEL FILIPČIĆ

24.09.1933
03.02.2023

90 godina

MARKO MARKOVIĆ

06.07.1934
29.01.2023

89 godina

ZLATKO GOBAC grafičar

26.04.1956
18.01.2023

67 godina

IVAN IVANUŠ

29.04.1981
23.01.2023

42 godine

MILKA TRUBELJA rođ. Stipan

18.02.1933
19.01.2023

90 godina

BOSILJKA ELEZ

04.06.1954
18.01.2023

69 godina

ANICA ŽAGAR rođ. Bajza

25.06.1934
11.01.2023

89 godina

BRANKA ERIĆ-ZEMLIĆ

06.01.1938
11.01.2023

85 godina