prof.dr.sc. RAJKA BUDIN

06.08.1938
16.11.2019

81 godina

ANKICA PETKOVIĆ

07.02.1953
09.11.2019

66 godina

DUBRAVKO MOKROVIĆ

29.09.1953
06.11.2019

66 godina

ZVONKO PERKO

15.03.1953
04.11.2019

66 godina

KAZIMIR KLARIĆ

12.12.1940
02.11.2019

79 godina

ŽELJKO JURANIĆ

09.12.1957
28.10.2019

62 godine

VLADIMIR ŠUBAT

30.06.1925
25.10.2019

94 godine

ŽELIMIR STRASSER

03.05.1951
18.10.2019

68 godina