RANKA SEKELJ rođ. Matijević

18.04.1932
12.04.2021

89 godina

JASMINKA MALJKOVIĆ RADIĆ

18.02.1971
09.04.2021

50 godina

BOŽIDAR KULČAR

22.08.1954
09.04.2021

67 godina

MARKO VUKOJA

03.05.1948
06.04.2021

73 godine

STJEPAN BATELJA

01.01.1933
04.04.2021

88 godina

IVAN TUSTIĆ

01.09.1951
30.03.2021

70 godina