BOŽIDAR MEZGA

21.12.1943
22.01.2021

78 godina

ANKA RUKAVINA-TURKALJ

30.01.1938
21.01.2021

83 godine

GORAN BODROŽIĆ

24.09.1956
20.01.2021

65 godina

JOSIP ANTOLIĆ

21.11.1953
15.01.2021

68 godina

DANICA BRAJENOVIĆ Rođ. Džimbeg

27.11.1950
16.01.2021

71 godina

ZVONKO POSAVEC

07.02.1946
13.01.2021

75 godina

PERKA MEDVEDEC rođ. Banić

10.08.1930
08.01.2021

91 godina

ANĐELKA ČOP rođ. Živković

24.09.1929
04.01.2021

92 godine

ŠTEFANIJA POLJAK rođ. Plevnjak

06.12.1939
27.12.2020

81 godina