prof. def. TATJANA SINDIČIĆ Rođ. Bregant

03.04.1965
15.10.2021

56 godina

SANJA PREDRIJEVAC rođ.Poljak

02.07.1975
08.10.2021

46 godina

NADA DEVČIĆ BAIĆ

28.09.1963
05.10.2021

58 godina

MATE SUČIĆ

20.02.1942
28.09.2021

79 godina

prof.dr.sc. VICE ŠIMIĆ

17.08.1937
16.09.2021

84 godine